Crypto advies, oa:

Wanneer (ver)kopen

5 'gouden' coin tips

4.7/5

Disclaimer deCryptohulp.nl

Disclaimer van aangeboden informatie en diensten

Gebruik van informatie

Welkom op deCryptohulp.nl(KvK 37141570). Door deze website te gebruiken stem je in met deze disclaimer.  deCryptohulp.nl kan de inhoud van de website en deze disclaimer altijd aanpassen zonder dat je daarover bericht ontvangt. De inhoud van deze website is door deCryptohulp.nl zorgvuldig samengesteld, maar gebruik van de website is op eigen risico. deCryptohulp.nl zal zich naar haar beste vermogen inspannen om de inhoud van de website zo correct mogelijk te houden, maar staat er niet voor in dat haar website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie, dus ook het aanbod van diensten, kan fouten omvatten of achterhaald zijn. deCryptohulp.nl is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) deze website. Handelingen die je op basis van deze website of de door deCryptohulp.nl verstrekte informatie verricht, komt voor jouw eigen rekening en risico. Op grond van die fouten of achterhaalde informatie, kan dus ook geen overeenkomst tussen jou en deCryptohulp.nl tot stand komen. Als je een klacht hebt, dan hoort deCryptohulp.nl dat graag. Stuur jouw klacht over de inhoud naar info@deCryptohulp.nl.Je mag deze website gebruiken, maar je kunt geen aanspraak maken op Intellectuele Eigendomsrechten van deCryptohulp.nl of die van licentiegevers. deCryptohulp.nl behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de website voor. Toestemming voor het gebruik van inhoud van deze website op publiekelijk toegankelijke plaatsen kunt je altijd via info@deCryptohulp.nl aanvragen.Mocht het zo zijn dat deCryptohulp.nl per abuis jouw auteursrecht geschonden heeft door het gebruik van artikelen of afbeeldingen, laat het deCryptohulp.nl weten via info@deCryptohulp.nl. Eventuele artikelen of afbeeldingen die het auteursrecht schenden, worden dan direct van de website verwijderd, zonder dat deCryptohulp.nl verplicht is tot enige schadevergoeding.deCryptohulp.nl behoudt zich het recht voor de op de website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Daarom wordt aangeraden regelmatig na te gaan of de via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Aangeboden informatie

Alle uitingen van DeCryptohulp.nl, inclusief alle diensten en correspondentie, zijn de professionele mening van deCryptohulp.nl en kan op géén enkele wijze worden opgevat als een persoonlijke uitnodiging, een advies of enige aanbeveling om over te gaan tot de aankoop van cryptocurrencies (ook wel crypto genoemd) en/of daarin te investeren.deCryptohulp.nl is geen financieel adviseur en beoogt dat nadrukkelijk ook niet te zijn. Alle uitingen van deCryptohulp.nl kunnen op geen enkele wijze als financieel, juridisch of fiscaal advies worden opgevat en zijn uitsluitend educatief van aard. deCryptohulp.nl is geen financieel, juridisch- en/of fiscaal adviseur. Er komt geen adviesrelatie tot stand tussen jou en DeCryptohulp.nl. De door deCryptohulp.nl gegeven informatie is met de grootste aandacht en zorg samengesteld, deCryptohulp.nl kan echter niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid van de informatie. Het gebruik van deze informatie gebeurt op jouw eigen risico.Je dient ervan bewust te zijn dat de gepresenteerde informatie, mede door het sterk volatiele karakter van crypto, al snel achterhaald is dan wel gaat zijn. deCryptohulp.nl benadrukt je hiervan bewust te bij het bestuderen van de informatie. Daarnaast verzoekt deCryptohulp.nl je nadrukkelijk om de gedeelde informatie zelf te verifiëren. Iedereen die in crypto wil investeren dient een eigen onderzoek te doen alvorens een beslissing te nemen tot aan- of verkoop van crypto. Uitsluitend jijzelf bent verantwoordelijk voor jouw eigen aan- en verkoopbeslissingen.Het aankopen van crypto brengt vanwege de aard van het product en de volatiliteit van de cryptomarkt zeer grote risico’s met zich mee. Deze risico’s zijn dusdanig groot dat het mogelijk om uw hele aankoopbedrag te verliezen. Schaf dus geen crypto aan die je niet kunt veroorloven te verliezen.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter.

Log In